ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ


Παροχέας υπηρεσίας:
project & web management - Hartmut Schwenke
Vor der Furth 2
21401 Thomasburg
Tel.: +49 (0)176 4816 6840
info@proweb-management.de

Φορολιγικό Μητρώο (VAT): DE263173517

Υπεύθυνος για την τεχνική υλοποίηση και το περιεχόμενο:
Hartmut Schwenke

Πιστώσεις εικόνες:
Όλες οι (εκτός από αυτές αναφερομένες παρακάτω) εικόνες στην ιστοσέλιδα:
©Hartmut Schwenke

Free-to-use-licence:
Sufer, Lightbulb, Laptop, Illustration, Clouds

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σύμφωνα με Άρθρο 14 Παραγρ. 1 ODR-VO:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν είμαι υποχρεωμένος να πάρω μέρος σε μια διαδικασία διευθέτησης διαφορών ένος οργάνου διευθέτησης διαφορών και δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω.

Webdesign, PHP:
proweb

Αποκλεισμός ευθήνης:
Εξετάζω συνδεσμένες ιστοσελίδες μόνο κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο σύνδεσμος είναι εγκατεστημένος. Οποιαδήποτε μεταβολή συμβεί σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή είναι ευθύνη των εκδοτών αυτών των ιστοσελίδων.

©2019-19 Hartmut Schwenke
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Χωρίς εγγύηση για την ορθότητα των στοιχείων.
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, περαιτέρω χρήση ή αλλαγή της ιστοσελίδας project & web management δεν επιτρέπεται.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

AGB project & web management:
Download AGB (proweb) for Hartmut Schwenke (project & web management)

japendo Personal Hosting:
Download AGB (japendo) for Hartmut Schwenke (japendo Personal Hosting)